PODJETJE

Začetki Proventa v letu 1997 so vezani na ponudbo opreme s področja prezračevanja in klimatizacije različnih evropskih proizvajalcev. Pri koncipiranju ponudbenega programa nas je vedno vodil motiv, da našim kupcem ponudimo nekaj več, kot je bil splošen nivo konkurenčne ponudbe. Rezultat take usmeritve je bil, da smo domačemu tržišču prvi ponudili energijsko najbolj varčne naprave in sisteme za prezračevanje ter klimatizacijo prostorov.

 

 

Da smo lahko sledili našemu razvojnemu motivu, smo morali dajati velik poudarek razvijanju lastnega znanja. Rezultat tega znanja so bile tudi ideje o lastnih izdelkih, kjer ima posebno vlogo sistem prezračevanja kuhinj z varčnimi kuhinjskimi napami skupaj z regulacijskim sistemom. Sistem prezračevanja kuhinj z varčnimi kuhinjskimi napami ponuja nekaj več, saj gre za izdelek, ki se je dokazal z izjemno energijsko varčnostjo in z zagotavljanjem dobrih delovnih pogojev v profesionalnih kuhinjah.